Giới thiệu Sang NT

Quá Khứ: Nguyễn Thanh Sang hơn 5 năm đào tạo và xây dựng hệ thông kinh doanh hơn 2.000 đối tác trên 30 tỉnh thành.

Đã học nhiều người thầy nổi tiếng: Blair Singer, Robert Kiyosaki, Tony Robbins, T. Harv Eker, Gerry Robert, Peng Joon, … khóa học về bán hàng, Marketing, Tư Duy Kinh doanh, NLP, Đầu tư và kinh doanh bất động sản, Phong thủy, Nhân Tướng Học, Kinh dịch.

Hiện tại: Chủ sở hữu Công ty Dược, Công ty kinh doanh và đầu tư bất động sản, mảng kinh doanh bên Mỹ là Fulfillments by Amazon (FBA).

Hôm nay Cổ Đông chiến lược  và CEO của Cty Hoàng Gia An (One One)